Svartbyggen vid Gissen åtgärdade efter nämndens krav

I stort sett alla svartbyggen på den strandskyddade marken vid sjön Gissen har tagits bort efter att miljö- och byggnadsnämnden ställt krav om åtgärder på markägaren Markus Kyllenbeck, tillika kommunalråd i Eksjö kommun.

Ett exempel på otillåten "privatisering" som gjorts på strandskyddad mark vid sjön Gissen och som miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby krävt att markägaren, Markus Kyllenbeck skulle åtgärda senast 31 augusti. Nu ska det mesta vara återställt, enligt miljöförvaltningen.

Ett exempel på otillåten "privatisering" som gjorts på strandskyddad mark vid sjön Gissen och som miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby krävt att markägaren, Markus Kyllenbeck skulle åtgärda senast 31 augusti. Nu ska det mesta vara återställt, enligt miljöförvaltningen.

Foto: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vimmerby2023-09-19 19:30
undefined
Ett exempel på otillåten "privatisering" som gjorts på strandskyddad mark vid sjön Gissen och som miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby krävt att markägaren, Markus Kyllenbeck skulle åtgärda senast 31 augusti. Nu ska det mesta vara återställt, enligt miljöförvaltningen.

– När det gäller sånt som gett det skyddade området en privat karaktär är det mesta återställt. Sen är det av naturliga skäl lite andra förutsättningar för naturmarken, säger Daniel Johansson, miljöstrateg på kommunens miljö- och byggförvaltning.

I februari i år kunde Vimmerby Tidning avslöja att kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun, Markus Kyllenbeck (M), polisanmälts av miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby för misstänkt miljöbrott på hans mark intill sjön Gissen i Vimmerby kommun.

Parallellt inleddes även ett tillsynsärende som ledde till att miljö- och byggnadsnämnden i början av februari beslutade att ett flertal byggnader, bryggor, träspångar, staket, planteringar och stensatta grillplatser som anlagts på det strandskyddade området måste bort. 

Nämnden ställde även krav på en del åtgärder för att återställa naturmarken där det bland annat fällts träd, schaktats och anlagts gräsmattor.

undefined
Markus Kyllenbeck äger den strandskyddade marken vid sjön Gissen där ett flertal svartbyggen i form av bryggor, grillplatser, byggnader och andra inslag upptäcktes i vintras. Han är också kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun.

Markus Kyllenbeck menar att det är en del villaägare i området som anlagt olika trivselskapande åtgärder mellan sina tomter och sjön, men på hans mark. Han avfärdar att han skulle gett klartecken till det.

Det var ändå till honom som markägare som miljö- och byggnadsnämnden riktade kraven. Han fick till den 31 augusti på sig att se till att kraven verkställdes.

I fredags var det dags för ett uppföljande möte på plats i Tobo-området för att se om kraven efterlevts.

– Det är några småsaker kvar bara som behöver flyttas. Det är lätt fixat, säger Daniel Johansson.

När det gäller att återställa naturmarken är det lite annorlunda.

– Det tar många år innan den kan anses återställd till ett naturligt skick igen, säger han.

undefined
En anlagd gräsmatta som miljö- och byggnämnden krävt att den måste tas bort. "Det mesta är klart, det är naturmarken som tar lång tid innan den blir naturmark igen" säger miljöstrateg Daniel Johansson på kommunen.

Daniel Johansson bedömer att nästa steg är att tillsynsärendet skrivs av.

Markägaren Markus Kyllenbeck vill inte kommentar ärendet förrän det finns ett skrivet protokoll från uppföljningsmötet.

– Jag vill ha svart på vitt för vad som gäller, säger han.

Han vill heller inte kommentera den polisutredning som fortfarande pågår efter förvaltningens polisanmälan.

Utredningen leds av kammaråklagare Lars Magnusson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö. Han kan inte säga något om utredningen leder till åtal eller om misstanken kommer att skrivas av. 

– Vi har hört den misstänkte och ärendet är under fortsatt handläggning. Vad det sen leder till i slutänden är högst osäkert, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!