"Det skickar helt fel signaler"

Djursdala SK:s beslut att inte godkänna Joakim Hammar och Jonatan Greens övergång till BK Boston väcker starka reaktioner, inte minst från BK Bostons sida. "Detta har utvecklat sig till någon slags pajkastning där spelarna har hamnat i kläm", skriver klubben i ett uttalande.

10 april 2019 11:57

Djursdala SK har haft styrelsemöte och fattat beslut kring hur man ska hantera den uppkomna situationen med spelarna Joakim Hammar och Jonatan Green. Spelarna kommer inte att släppas förrän vid nästa frimånad och beslutet fattades enhälligt. DSK:s ordförande Sven Karlsson motiverade beslutet på följande vis: "Vi anser att vi är tvungna att markera. Det måste finnas en mening med frimånaden. Vi anser att det kan urarta totalt annars och bedömer att vi är tvungna att göra på det här sättet."

LÄS MER:"Jag är riktigt förbannad."

Beslutet att inte godkänna övergången föll inte i god jord hos BK Boston.

"Vi i BK Boston anser att detta är beklagligt och ställer oss undrande till om spelarnas känslor och vilja överhuvudtaget har vägts in i detta beslut som de sedan påstår inte kommer att ändras", skriver BK Boston i ett uttalande på sina sociala medier.

I sitt uttalande använder BK Boston en annan uppmärksammad övergång för att rikta kritik mot Djursdala SK. Det handlar om att Abdel Idjbara lämnade BK Boston i januari, efter frimånadens slut, för att spela i DSK.

LÄS MER:Nu stängs båda spelarna av från spel i klubben.

"Då gick också Djursdala ut med att övergången var klar innan vi ens hade accepterat den. Den enda skillnaden var att DSK inte gjorde det på sina egna sociala medier utan gjorde det istället via lokalmedia. Då fick varken DSK, Boston eller spelaren i fråga någon nämnvärd kritik från vare sig föreningarna eller på andra håll. Vad är det då som skiljer sig i detta fall? Att för bara några månader sedan själva genomföra en övergång efter frimånadens slut för att sedan markera och påstå att en annan förening gjort fel anser vi skickar helt fel signaler och vi kan bara hoppas att de kan rannsaka sig själva efter det här."

BK Boston tycker att situationen som har uppstått är beklaglig och avslutar sitt uttalande med att skänka sina tankar till de berörda spelarna.

"Detta har utvecklat sig till någon slags pajkastning där spelarna har hamnat i kläm och inte fått någon som helst sympati från styrelsen i DSK. Att det skulle vara något positivt för lokalfotbollens framtid har vi svårt att acceptera", skriver BK Boston.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Axelsson