Ledsen, men jag förstår inte Putinliknelsen i alla fall

Replik på "Magstarkt eller inte – en del behöver vakna".

Insändarskribenten tycker inte att det klarnat mycket, vad gäller att beskriva det som pågår i stadshuset som "Putinfasoner".

Insändarskribenten tycker inte att det klarnat mycket, vad gäller att beskriva det som pågår i stadshuset som "Putinfasoner".

Foto: Jimmy Karlsson

Insändare2024-01-15 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Författarna till ”Varför dessa Putinfasoner i stadshuset?" blir efter vad man kan läsa mellan raderna putta över att deras ordval kritiseras. De menar att det ibland krävs liknelser samt ironi för att en del ska vakna. Med andra ord tycker de att det är ok att jämföra politiker och tjänstemän i Vimmerby med Putin som ”vill förstöra och förgöra väl fungerande småorter och samhällen” och att det nu bara är ”en bomb som fattas över dessa fyra orter, så slipper ju kommunen problemet”. Detta har vi olika åsikter om. Men det får man ha, än så länge.

Författarna utlovar sedan ett förtydligande av sin insändare för de (mig med flera) som inte förstår helheten.

Tyvärr klarnar inte korvspadet. Åtminstone jag blir bara mera förvirrad av att i första insändaren läsa att en av anledningarna till att elever inte ska åka buss till andra skolor är att det är fel, för att inte säga magstarkt, att börja skjutsa små barn på ”obefintligt röjda vintervägar”. I den klargörande insändaren nummer två blir det en utläggning om vägar igen. Men nu framhålls istället att vägarna faktiskt måste underhållas, inte bara för skolbarn och envisa föräldrar, utan sågverk och andra måste fungera, transporter med mat och mediciner måste komma fram – och, det är de boende på landsbygden som får klara vägunderhållet på enskilda vägar. Å ena sidan är det alltså obefintligt röjda vägar som barnen inte kan släppas ut på, å andra sidan ett väl utfört arbete som landsbygdsborna gör för att infrastrukturen ska fungera? Skolfrågan dras till vägs ände i resonemanget.

Och det här med att vara anonym. Som väl är har vi fortfarande möjlighet att få ge uttryck för åsikter i vår oberoende dagspress, långt från Putins censur, även om vi av olika anledningar vill vara anonyma. Bara tidningen vet vem som står bakom.